Very Human Crew

Jesteśmy zespołem otwartych, solidnych doradców o wielu kompetencjach: innowatorów, strategów, projektantów, badaczy i analityków. Od wielu lat inspirujemy, projektujemy, uczymy jak wpadać na dobre pomysły, tworzyć rozwiązania bardziej przyjazne ludziom i wdrażać innowacje w organizacjach.

 

Wspólnie tworzymy

Bartosz Baca

 • analizy
 • strategie
 • project management
 • sektor publiczny
 • passenger experience

Dominik Postaremczak

 • design research
 • edukacja
 • kształcenie zawodowe
 • mmsp

Iza Bernau-Ławniczak

 • food design thinking
 • prowadzenie procesów projektowych
 • stymulowanie kreatywności

Joanna Krombholz-Zabielska

 • csr
 • innowacje
 • prowadzenie procesów projektowych

Wojciech Jagodziński

 • design research
 • kształcenie zawodowe
 • mmsp

Wojciech Ławniczak

 • design management
 • innowacja
 • metodyki human-centred design
 • strategie

Od naszych Klientów

Efektem przeprowadzonych prac jest wdrożona przez nas udoskonalona oferta usługowa
Efekty projektu zaczęły być dla nas wszystkich widoczne już po pierwszych warsztatach. Dzięki zbudowaniu interdyscyplinarnych zespołów zniknęły, lub znacząco zmniejszyły się, bariery pomiędzy Pracownikami różnych działów i z różnych stanowisk. Mamy wrażenie, że staliśmy się dla siebie bardziej otwarci, wyrozumiali, współpracujący, cierpliwi, słuchający i pytający.
Jednym z dominujących wątków było poszukiwanie rozwiązań, które jednocześnie – zwiększając komfort pasażerów będą dawały szanse na zwiększenie przychodów.

Pracowaliśmy m.in. dla:

Partnerzy, z którymi współpracujemy

BBSG

BBSG jest firmą doradczą stworzoną przez ekspertów sektora publicznego, specjalizującą się w doradztwie dla podmiotów działających w sektorze transportowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora lotniczego. Firma realizuje również projekty doradcze w obszarze  rozwoju regionalnego, w szczególności związane z rozwojem infrastruktury transportowej i atrakcyjnością inwestycyjną miast i regionów.

FUTUREFOODS/KLenergy

KLenergy zajmuje się wsparciem firm w projektowaniu produktów i usług z branży food. Corocznie organizuje wydarzenia konferencyjno-warsztatowe dla specjalistów z branży spożywczej poświęcone innowacjom w projektowaniu, w tym Futurefoods oraz Futurefoods Tech.

SERVICE DESIGN POLSKA

Jesteśmy współzałożycielami SERVICE DESIGN POLSKA (SDP) – grupy edukacyjnej zajmującej się  projektowaniem usług (service design). SDP promuje w Polsce innowacyjne metody współpracy oparte o podejście Service Design oraz Design Thinking, edukuje w zakresie metodyk, prezentuje, inicjuje dyskusje.

Nie ma tego, czego szukasz?

dowiedz się więcejo nas

Odwiedź nasze stronyw social media

bartosz-baca

Bartosz Baca

 • analizy
 • passenger experience
 • project management
 • sektor publiczny
 • strategie

Doradca z dwunastoletnim doświadczeniem. Na co dzień realizuje złożone projekty związane z sektorem transportowym (głównie transport lotniczy i kolejowy). Zajmuje się także atrakcyjnością inwestycyjną miast i regionów. Ma w swoim dorobku m.in. projekty wsparcia w wyborze lokalizacji dla realizacji inwestycji, finansowania projektów inwestycyjnych, opracowywania planów strategicznych, biznes planów, analiz wielokryterialnych, analiz ekonomicznych i finansowych dla projektów inwestycyjnych. Partner w bbsg.pl.

dominik-postaremczak

Dominik Postaremczak

 • design research
 • edukacja
 • kształcenie zawodowe
 • mmsp

Socjolog i doradca zawodowy z wykształcenia. Pasjonat eksploracji, analizy i przetwarzania danych. Ma dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu badań dla sektora publicznego i prywatnego z zastosowaniem standardowych i nowatorskich metod oraz technik. Zajmuje się również tematyką dostosowywania się do zmian przedsiębiorstw, unowocześniania szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego i zwiększania efektywności form aktywizacji zawodowej, HR, rozwoju zawodowego i personalnego. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) ds. pracodawców.

iza-lawniczak

Iza Bernau-Ławniczak

 • food design thinking
 • prowadzenie procesów projektowych
 • stymulowanie kreatywności

Doświadczona moderatorka procesów kreatywnych i projektowych (m.in.: design thinking i service design). Od 19 lat pomaga firmom i organizacjom zrozumieć i dostosować się do zmian zachodzących na rynku. Ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z projektowaniem w branżach: spożywczej/FMCG, HoReCa, energetycznej i finansowej. Stypendystka Universität Hannover. Dietetyk i projektant żywności. Pomysłodawczyni projektu futurefoods.pl.

joanna_zabielska

Joanna Krombholz-Zabielska

 • csr
 • innowacje
 • prowadzenie procesów projektowych

Menedżerka projektów i procesów zmian z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w sektorze finansowym, edukacji i e-commerce, w Polsce i krajach hiszpańskojęzycznych. Moderatorka procesów innowacyjnych w oparciu o podejście human-centred design. Łączy wiedzę zdobytą w globalnych korporacjach z doświadczeniami w MSP i startupach. Coach i sędzia w programie edukacyjnym wspierającym kreatywność i pracę zespołową dzieci i młodzieży - Odyseja Umysłu. Reprezentuje w Polsce i rozwija organizację Design For Change wspierającą młodzież w realizacji mikro-zmian społecznych na bazie design thinking.

wojciech-jagodzinski

Wojciech Jagodziński

 • design research
 • kształcenie zawodowe
 • mmsp

Badacz, analityk i metodyk z dziesięcioletnim doświadczeniem. Pracuje dla sektora prywatnego (projekty z obszarów: design management, service design, branding, HR) oraz publicznego (samorząd gospodarczy rzemiosła, systemy edukacyjne, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, polityka społeczna, rozwój regionalny). Specjalista w obszarze rozwoju rynku polskich MSP. Autor jakościowej metody badawczej stosowanej w badaniach projektowych łączącej hybrydowe techniki ilościowo-jakościowych z wykorzystaniem elementów antropologii. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) ds. pracodawców.

wojciech_lawniczak

Wojciech Ławniczak

 • design management
 • innowacja
 • metodyki human-centred design
 • strategie

Od 20 lat doradza w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design. Jeden z pionierów metody design thinking w Polsce. Przez dziesięć pracował jako doradca PwC, realizując projekty strategiczne dla międzynarodowych grup kapitałowych, MSP, miast i regionów. Doświadczony metodyk i moderator procesów innowacyjnych w oparciu o podejście human-centred design.